CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông: giáp đất quân đội
Phía Nam: giáp đất đồi núi
Phía Tây: giáp khu dân cư hiện trạng
Phía Bắc: giáp đất quân đội, khu đô thị Phước Lý và khu TĐC Phước Lý 6
Tổng diện tích: 21.405 m2.