CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Bắc: Khu dân cư Hòa Phát 3 và khu dân cư hiện hữu
Phía Nam:Khu tái định cư Phước Lý
Phía Tây: Khu tái định cư Phước Lý
Phía Đông: Khu dân cư Phước Lý mở rộng
Tổng diện tích: 50.741 m2. Trong đó đất ở chia lô là 227 - chiếm 25.143 m2.