CHI TIẾT DỰ ÁN

Diện tích : 212.621 m2, Phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng