CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Bắc: giáp đường quy hoạch B=48,0m.
Phía Tây Nam: giáp đất ở hiện trạng.
Phía Đông Nam: giáp đường Nguyễn Tất Thành nối dài
Phía Tây Bắc: giáp đất quy hoạch cây xanh, mương thoát nước
Tổng diện tích: 293.914 m2. Trong đó đất ở chia lô chiếm 106.707 m2

Tổng diện tích: 293.914 m2. Trong đó đất ở chia lô chiếm 106.707 m2
Tổng mức đầu tư: 244.243.040.000 đồng