CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Bắc: giáp khu đô thị Phước Lý.
Phía Đông Nam: giáp đất quốc phòng.
Phía Tây Bắc: giáp trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Quốc gia 3.
Phía Tây Nam: giáp đường Lê Trọng Tấn.
Tổng diện tích: 48.074 m2.