CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Bắc: giáp đường số 5 đi Khu công nghiệp Hòa Khánh
Phía Nam: giáp tuyến đường thuộc Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh
Phía Tây: giáp tuyến đường thuộc Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh
Phía Đông: giáp đường Nguyễn Lương Bằng
Tổng diện tích: 49.614m2. Trong đó đất ở chia lô là 257 lô - chiếm 27.035 m2.