CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường tránh Đà Nẵng và đường sắt dự kiến quy hoạch.
Phía Tây Nam: giáp đường quy hoạch 15,0m sát trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 3.
Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch 5,0m của khu đô thị Phước Lý.
 Phía Tây Bắc: giáp đường quy hoạch 20,5m.
Tổng diện tích: 77.430 m2.