CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Bắc: Giáp khu dân cư Phước Lý mở rộng và khu TĐC Phước Lý.
Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu
Phía Tây: Giáp đường quy hoạch
Phía Đông: Giáp khu dân cư Phước Lý 5 và Khu dân cư hiện trạng
Tổng diện tích: 273.198 m2. Trong đó đất ở chia lô liền kề 992 lô, chiếm 104.076 m2