CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Bắc:giáp đường Nguyễn Văn Cừ
Phía Tây Nam: giáp khu dân cư Bắc Thuỷ Tú
Phía Đông Nam: giáp khu dân cư Bắc Thuỷ Tú
Phía Tây Bắc: giáp khu công nghiệp Liên Chiểu.
Diện tích : 46.399 m2