CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Đông Nam: giáp khu dân cư xây lắp điện
Phía Tây Bắc: giáp đường quy hoạch 39,0m
Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam
Phía Tây Nam: giáp đất công trình công cộng và khu dân cư xây lắp điện Diện tích: 29.641 m2. Trong đó đất ở chia lô chiếm 12.730 m2

Phía Đông Nam: giáp khu dân cư xây lắp điện
Phía Tây Bắc: giáp đường quy hoạch 39,0m
Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam
Phía Tây Nam: giáp đất công trình công cộng và khu dân cư xây lắp điện Diện tích: 29.641 m2. Trong đó đất ở chia lô chiếm 12.730 m2
Tổng mức đầu tư (dự kiến): 40.189.000.000 đồng