CHI TIẾT DỰ ÁN

Phía Tây Bắc: giáp khu dân cư đường Phan Văn Định hiện hữu
Phía Tây Nam: khu dân cư hiện hữu
Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch 39,0m
Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu
Diện tích: 76.600 m2. Trong đó đất ở chia lô liền kề chiếm 42.802 m2

Phía Tây Bắc: giáp khu dân cư đường Phan Văn Định hiện hữu
Phía Tây Nam: khu dân cư hiện hữu
Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch 39,0m
Phía Đông Bắc: giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu
Diện tích: 76.600 m2. Trong đó đất ở chia lô liền kề chiếm 42.802 m2
Tổng mức đầu tư (dự kiến): 142.560.000.000 đồng