THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung tổ chức đấu thầu thi công nội dung như sau:
Gói thầu 1:
- Công trình: HTKT KDC Nam Bàu Mạc
- Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục Cấp nước
- Giá gói thầu: 857.963.000 đồng
(Tám trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng)
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 03/10/2022 đến ngày 26/10/2022
- Thời gian mở thầu: 8h30 ngày 26/10/2022
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
Gói thầu 2:
- Công trình HTKT KDC Nam Bàu Mạc
- Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục Cấp điện và điện chiếu sáng
- Giá gói thầu: 3.565.903.000 đồng
(Ba tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm lẻ ba ngàn đồng)
- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 03/10/2022 đến ngày 26/10/2022
- Thời gian mở thầu: 10h00 ngày 26/10/2022
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung thông báo đến các đơn vị có quan tâm liên hệ mua HSMT tại Ban KHĐT –  Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung (Tầng 7-Tòa nhà Công ty DMT-GROUP 484-486 đường 2/9 P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
Điện thoại liên hệ: 0236.3631989 hoặc DĐ 0905.929.627 (A Trung)