DMT GROUP - Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng” nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 Lập Thành lập Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN

Sáng 18/8/2019, tại Cung Thiếu nhi,Thành phố Đà Nẵng , Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Xem chi tiết