Hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch-Đẹp của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

Hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch-Đẹp của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

Hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch-Đẹp của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng.
Vào ngày 10/05/2014, toàn thể các CBCNV Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung đã tích cực tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường tại Cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, một dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Hoạt động này được Công ty tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để chung tay xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường.
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Bắt đầu triển khai khu vực dọn vệ sinh
Dọn sạch vỉa hè
 
Toàn thể CBCNV chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn tất việc dọn vệ sinh