LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - CHI BỘ CÔNG TY CPĐT ĐÀ NẴNG - MIÊN TRUNG

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - CHI BỘ CÔNG TY CPĐT ĐÀ NẴNG - MIÊN TRUNG

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, chiều ngày 28/8/2015, Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng ban của Công ty. Được sự giúp đỡ của chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Oanh – Phó Giám đốc ban Hành chính Nhân sự và anh Nguyễn Hữu Vũ – Phó Giám đốc ban Kỹ thuật xây dựng, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 28/08/2015.


Phó Bí Thư Chi Bộ - Tổng GIám Đốc Công ty CP Đầu Tư Đà Nẵng - MIền Trung lên phát biểu
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Đặng Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung cùng các đảng viên trong Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung . Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thanh Bình - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Phạm Nguyễn Hoàng Oanh và Nguyễn Hữu Vũ, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Oanh và đồng chí Nguyễn Hữu Vũ trong thời gian thử thách 12 tháng.

Bí Thư Chi Bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Đà Nẵng - MIền Trung lên phát biểu
Cũng trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới này, đồng chí Đặng Thanh Bình - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung đã chia sẻ, quán triệt tư tưởng và đường lối chính sách của Đảng trong giai đoạn mới đến toàn Chi bộ nói chung và đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Oanh và Nguyễn Hữu Vũ nói riêng về nhiệm vụ của người Đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, phấn đấu đến khi kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty sẽ phấn đấu trở thành Đảng bộ trong năm 2017.

Bí Thư Chi Bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Đà Nẵng - MIền Trung trao quyết định kết nạp Đảng viên dự bị và chính thức