DMT GROUP ỦNG HỘ 500 TRIỆU ĐỒNG  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

DMT GROUP ỦNG HỘ 500 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

          Nhằm chia sẻ, hỗ trợ trong công cuộc phòng, chống dịch Covid- 19 của thành phố Đà Nẵng, chiều ngày 18/05/2021, Ông Đặng Thanh Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty DMT thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, trao 500 triệu đồng đóng góp thêm nguồn lực cùng TP Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19.
         Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng ghi nhận Công ty DMT đã có nhiều đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội của TP Đà Nẵng. Trong năm 2020, DMT Group đã có nhiều ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ, nay tiếp tục tham gia một cách nhanh chóng, kịp thời cùng chính quyền và Mặt trận TP trong nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 đợt này.