DMT GROUP TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

DMT GROUP TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Sáng ngày 17/7/2021, DTM Group đã mời Bệnh viện gia đình xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Trong quá trình triển khai công tác xét nghiệm, tất cả mọi người đều tuân thủ thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Một số hình ảnh được ghi lại tại buổi xét nghiệm