DMT GROUP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020

DMT GROUP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 23/6/2018, Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng, Chi bộ CTy CP đầu tư Đà Nẵng - MIền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng tại DMT Group( 484 -486 Đường 2.9 TP. Đẵng)
Nửa nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới của toàn thể cán bộ, đảng viên, CBNV trong khối,Đảng bộ khối Doanh nghiệp TP. Đà Nẵng,  Chi bộ CTy CP đầu tư Đà Nẵng - MIền Trung đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đảng bộ Khối đề ra.
Tham gia Đại Hội gồm có :
Đ/C : Nguyễn Thị Hạnh ( Ủy viên BCH ĐUK Doanh nghiệp)
Đ/C: Nguyễn Ngọc Trung ( Phó Chánh Văn phòng ĐUK DN )
Đoàn Chủ tịch gồm có :
Đ/C: Đặng Thanh Bình( Bí thư Chi Bộ, Chủ tịch HĐQT)
Đ/C: Lê Minh Hải( Phó Bí thư)
Thư ký:
Đ/C: Phan Thị Mỹ Hạnh
và Các Đảng viên trong khối Doanh nghiệp và CBNV DMT GROUP
Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Khối luôn được duy trì ổn định, công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững;
 
Đảng bộ Khối đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra. Xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn, công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, công tác quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và dần đi vào nề nếp…
 
Các cấp ủy đảng và Các khối doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo hướng tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên,CBNV của Khối Doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ và đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Khối.
 Hình ảnh tại Đại Hội:

.


Đ/C: Lê Minh Hải( Phó Bí thư)
Đ/C: Nguyễn Thị Hạnh ( Ủy viên BCH ĐUK Doanh nghiệp)


Đ/C: Đặng Thanh Bình( Bí thư Chi Bộ, Chủ tịch HĐQT)


bài và ảnh DMT GROUP