DMT GROUP TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

DMT GROUP TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

Nhận biết được tầm quan trọng của công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hằng năm, DMT GROUP  luôn thường xuyên chủ động tiến hành tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào mọi người tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ nhân viên trong tổ chức của mình và các đơn vị thuê văn phòng tại tòa nhà DMT Group.
 

Đây là một buổi tuyên truyền rất bổ ích và  thiết thực ; vì vậy rất được mọi người hưởng ứng tham gia. Khi tham gia các buổi tập huấn, các thành viên tham dự không chỉ được bổ trợ, nâng cao kiến thức cần thiết về công tác phòng chống cháy nổ mà nó còn giúp mọi người trong tập thể trở nên gần gũi, cùng nhau giúp đỡ và hỗ trợ, tăng tình đoàn kết cộng đồng hơn.