DMT GROUP - Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng” nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 Lập Thành lập Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN

DMT GROUP - Hội diễn văn nghệ “Người là niềm tin tất thắng” nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 Lập Thành lập Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN

Sáng  18/8/2019, tại Cung Thiếu nhi,Thành phố Đà Nẵng , Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ nhân Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 10 Lập Thành lập Đảng bộ khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp ĐN
Tham gia chương trình, DMT Group trình bày tiết mục văn nghệ với bài hát "Việt Nam ơi"  và vinh dự nhận giải B trong cuộc thi.
Chương trình văn nghệ nhằm tuyên truyền rộng rãi, tạo sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân nội dung Di chúc của Người, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bài và ảnh DMT Group