DMT Group - 4 năm liên tiếp lọt vào Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam ( 2017-2020) & 6 năm liên tiếp ( 2015-2020 ) nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

DMT Group - 4 năm liên tiếp lọt vào Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam ( 2017-2020) & 6 năm liên tiếp ( 2015-2020 ) nằm trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong bối cảnh “bình thường mới”, lần đầu tiên Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo VietnamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Công bố trực tuyến vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 trên Báo VietnamNet và chuyên trang Vietnam Report với hình thức mới nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, có khả năng sinh lời tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp DMT GROUP đã vinh dự là một trong những doanh nghiệp nằm trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam &  năm thứ 6 liên tiếp  lọt vào Bảng xếp Hạng 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020.