Kết nạp Đảng viên 06/12/2013

Kết nạp Đảng viên 06/12/2013

Ngày 6/12/2013 Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng - miền Trung đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên ban Đầu tư kinh doanh.

Và đồng thời chuyển đảng chính thức cho hai đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tôn - Giám đốc ban Giải tỏa đền bù
2. Đồng chí Võ Thành Nhân - Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật xây dựng
 
 
                                   Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đọc đơn xin vào Đảng
                               
                               
         Đồng chí Đặng Thanh Bình - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng chính thức